Omietka IZONIL Hard je 100% vodeodolná omietka voči vodnému tlaku až 1 BAR s prienikom vody menej ako 1 mm a zároveň vysúšacia omietka s veľkým obsahom mikropórov, ktoré umožňujú permanentné vysúšanie vlhkého podkladu. Naša omietka spĺňa všetky požiadavky EN 998-1 ako sanačná a renovačná omietka.

Zabezpečuje dlhodobé riešenie problému s presakovaním vody na povrch steny pri aplikácii z negatívnej strany ale aj problému s prienikom dažďovej vody do steny pri aplikácii z pozitívnej strany a zároveň zabezpečuje dlhodobé riešenie odvetrávania vlhkých stien (z negatívnej aj pozitívnej strany). Neobsahuje žiadne škodlivé ani toxické  látky a preto je vhodná aj na izoláciu zásobníkov pitnej vody alebo bazénov.

Vlastnosti a výhody:

  • Odolná voči prieniku dažďovej a tečúcej vody.
  • Odolná voči prieniku vody pod tlakom 1 BAR (testované podľa normy pre betóny EN 12390-8).
  • Prienik vody menej ako 1 mm za 72 hodín pod tlakom 1 BAR.
  • Protokol o toxikologickej skúške – netoxický, materiál vhodný pre styk z vodou.

 


Demonštratívne video skúšky omietky IZONIL Hard