Rok sa s rokom zišiel a zima už je zase za dverami. Spolu s chladným počasím pohrávajúcim si s našou imunitou, nastáva obdobie skúšok aj pre fasádu našich domov. Veľkému náporu je vystavená predovšetkým soklová časť fasády, ktorá trpí vodou stekajúcou z chodníka alebo vzlínajúcej z podzákladia. Obzvlášť v zimných mesiacoch, kedy sa solia trasy okolo domu, má soľ v spojení s nízkou teplotou veľký podiel na degradácii soklu stavby. V našom dnešnom článku sa tak pozrieme na to, ako možno tomuto stavu predísť za pomoci špeciálnej omietky IZONIL Hard.

Problematická soklová časť stavby

Sokel patrí k najviac exponovaným častiam stavby, napriek tomu mu najmä pri rekonštrukciách a renováciách nie je venovaná dostatočná pozornosť. Vzhľadom k tomu, že soklová časť domu tesne prilieha k okolitému terénu, odkvapnému chodníku či inej spevnenej ploche, je bezprostredne ohrozená okolitými vplyvmi. K tým patria predovšetkým prenikanie zrážkovej vody či snehu. Predovšetkým u starších stavieb s nedostatočnou hydroizoláciou však môže dochádzať aj k vzlínaniu vody z podzákladia, ktorá v sebe predovšetkým v zimných mesiacoch obsahuje množstvo rozpustených solí. Voda so soľou tak stúpa do muriva sokla, čím automaticky dochádza k poškodeniu a následnému opadávaniu soklové omietky. Ako riešenie tohto problému sa ponúka rekonštrukcia povrchu sokla a vykonanie dodatočnej hydroizolácie obvodových stien vrátane drenáže po obvode stavby.

Oprava soklovej časti omietkou IZONIL Hard

Omietka IZONIL Hard je vodeodolná suchá omietková zmes, ktorá vytvára nepriepustnú membránu zabraňujúcu prenikaniu vody, pričom je odolná aj voči silnému vodnému tlaku. Táto membrána však naďalej zostáva paropriepustná a má tiež vysúšací efekt. Z toho dôvodu sa omietka IZONIL Hard výborne hodí aj na opravu soklovej časti stavieb. K dostaniu je pritom v dvoch variantách, ktoré sa medzi sebou líšia stupňom zrnitosti použitého piesku a teda aj mierou drsnosti povrchu po aplikácii. K dispozícii tak je sanačná hydrofóbna omietka IZONIL Hard – jemná so zrnitosťou o hodnote 0 – 0,6 mm a sanačné hydrofóbna omietka IZONIL Hard – hrubá so zrnitosťou pohybujúce sa medzi 0 – 2 mm.

Nanesenie omietky na soklovú časť

Aplikácii omietky musí nutne predchádzať odstránenie pôvodnej degradované omietky a dôkladné očistenie muriva sokla. Povrch soklovej časti tak musí byť zbavený voľných častí a náterov. Nesmie byť mastný, kyslý, hydrofóbny ani na alkoholovej báze. Pred nanesením omietky IZONIL Hard je tiež potrebné povrch muriva dôkladne zvlhčiť. Na tento vlhký podklad sa potom odporúča naniesť spojovací cementový mostík (špricovou omietkou z cementovej malty). Ešte pred zatvrdnutím mostíkov sa pristupuje k nanesenie sanačnej hydrofóbne omietky. Vrstva by mala byť silná v rozmedzí 10 – 15 mm. Maximálne možno naniesť tri vrstvy omietky IZONIL Hard v celkovej hrúbke omietky od 10 do 30 mm. Počet potrebných vrstiev možno určiť v závislosti na výške zaťaženia muriva vlhkosťou. Jednotlivé vrstvy sa na pripravený povrch nanášajú po 24 hodinách. Plochu každej vrstvy je pritom potrebné pred nanesením ďalšej vrstvy jemne zdrsniť. Vzhľadom k tomu, že optimálna vlhkosť umožňuje nepretržitú hydratáciu cementového materiálu a minimalizáciu praskania, je dôležité zabrániť príliš rýchlemu vyschnutiu nanesenej omietky.

Výhody omietky IZONIL Hard

K výhodám, ktoré robia z omietky IZONIL Hard ten správny materiál pre opravu soklové časti stavby, je celý rad. Táto 100% vodeodolná a paropriepustná omietka s vysúšacím sanačným efektom je okrem iného aj síre odolná a funguje tiež ako prevencia proti kryštalizácii solí. Navyše neobsahuje žiadne škodlivé alebo horľavé látky, je tiež priateľská k životnému prostrediu. Omietka IZONIL Hard, ktorá súčasne plní aj funkciu sanačno-renovačnej omietky, má ešte niekoľko ďalších pozitív. Napríklad ponúka výbornú priľnavosť. Za optimálnych podmienok je pritom potrebné nanášať omietku výhradne na extrémne mokrý povrch. Omietka IZONIL Hard nachádza svoje uplatnenie nielen pri oprave soklovej časti stavieb, ale aj pri rekonštrukcii omietok starých budov. Využíva sa však aj k hydroizolácii pivníc, šácht a podzemných stavieb od podzemných vôd. Široké uplatnenie pritom nachádza aj v interiéri, kde slúžia ako hydroizolácia kúpeľní a sprchovacích kútov, pričom zabraňuje zatekaniu vody medzi poschodiami.

Omietka je dostupná na všetkých našich predajných miestach na SK aj v ČR. Kontaktujte nás.