Produkty

IZONIL HARD
SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA

 

Suchá priemyselne vyrábaná vodonepriepustná a paropriepustná omietková zmes na báze Portlandského cementu, kremičitého piesku, unikátnej prísady (Izocomponent) a vystužená PP vláknami na vonkajšie a vnútorné použitie ako náhrada bežných cementových omietok a sanačných systémov.

POPIS PRODUKTU

100% vodonepriepustná omietka (vodoodolná voči vodnému tlaku 1 BAR s prienikom vody menej ako 1 mm) a 100% vysúšacia omietka (s veľkým obsahom mikropórov, ktoré umožňujú permanentné vysúšanie vlhkého podkladu). Spĺňa požiadavky EN 998-1 ako sanačná / renovačná omietka. Zabezpečuje dlhodobé riešenie problému s presakovaním vody na povrch steny (v prípade aplikácie z negatívnej strany) resp. problému s prienikom dažďovej vody do steny (v prípade aplikácie z pozitívnej strany) a zároveň zabezpečuje dlhodobé riešenie odvetrávania vlhkých stien (z negatívnej aj pozitívnej strany). Neobsahuje žiadne škodlivé ani toxické  látky (je vhodná aj na izoláciu zásobníkov pitnej vody alebo bazénov).

Výhody

 • Jediná omietka na svete, ktorá je 100% vodoodolná a paropriepustná zároveň
 • Odolná voči prieniku dažďovej a tečúcej vody
 • Odolná voči prieniku vody pod tlakom 1 BAR (testované podľa normy pre betóny EN 12390-8)
 • Prienik vody menej ako 1 mm za 72 hodín pod tlakom 1 BAR
 • Spĺňa požiadavky na bežnú omietku (omietka na všeobecné použitie podľa normy EN 998-1)
 • Zároveň spĺňa požiadavky na sanačnú omietku (renovačná omietka podľa normy EN 998-1)
 • Vysoko paropriepustná (súčiniteľ priepustosti vodnej pary < 12)
 • Výborná priľnavost k podkladu,, minimálny odpad pri aplikácii
 • Prevencia proti kryštalizácii solí a odolnosť voči síre
 • Možnosť aplikácie na vlhký povrch
 • Možnosť aplikácie manuálne alebo omietacím strojom
 • Vhodná na nadzemné / podzemné použitie, vnútorné / vonkajšie použitie, použitie z pozitívnej / negatívnej strany
 • Netoxická, vhodná na použitie v priamom styku s pitnou vodou

Použitie

 • Vertikálne podklady (steny z tehál, pórobetónu a zdrsneného betónu)
 • Horizontálne podklady (betónové podlahy a betónové strechy)
 • Hydroizolácia a sanácia pivníc, šácht a podzemných stavieb
 • Náhrada bežných cementových omietok pri novostavbách na zabezpečenie hydroizolácie a sanácie
 • Rekonštrukcia omietok starých budov a dodatočná hydroizolácia a sanácia existujúcich navlhnutých stavieb
 • Hydroizolácia a sanácia soklových častí múrov pri novostavbách a rekonštrukciách budov
 • Hydroizolácia kúpeľní a sprchovacích kútov na zabránenie zatekaniu vody medzi poschodiami
 • Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí, bazénov a pivníc

Verzie

Dodáva sa v 2 verziách, ktoré sa líšia v zrnitosti použitého piesku a teda v drsnosti povrchu po aplikácii:

 • IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA – JEMNÁ (zrnitosť 0 – 0,06 mm)
 • IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA – HRUBÁ (zrnitosť 0,06 – 2.0 mm)

IZONIL – Hard Jemná / Hrubá

 • 100 % vodonepriepustná and 100 % vysúšacia omietka
 • K dispozícii v 2 verziách:
  JEMNÁ (piesok o veľkosti zrna 0,063 mm – 1 mm)
  HRUBÁ (piesok o veľkosti zrna 0,063 mm – 4 mm)
 • prienik vody < 1 mm pri vodnom tlaku 1 BAR
 • Minimálna garancia 10 rokov
 • aplikuje sa na tehlu/ AAC bloky / ľahké betónové bloky / vodorovné betónové povrchy
 • použiteľné na vonkajšie / vnútorné steny, strechy, toalety, kúpeľne, suterény, pivnice
 • mieša sa len s vodou
 • Balenie 40 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzhľad/farbaPrášok/šedý
Chemické zloženieKremičitý piesok, Portlandský cement, prísada Izocomponent, PP vlákna
Balenie25 kg papierové vrece
Životnosť na skladeMinimálne 18 mesiacov v prípade skladovania v suchých podmienkach
Miešací pomer4,0 – 4,7 litra čistej vody / 25 kg IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA
SpracovateľnosťMinimálne 3 hodiny (pri teplote 20 °C)
Hrúbka vrstvyJedna vrstva od 10 mm do 15 mm, maximálne 3 vrstvy v celkovej hrúbke 30 mm
Spotreba/výdatnosťPri hrúbke vrstvy 10 mm      1 m² = 12,5 kg suchej omietky      25 kg suchej omietky = 2,0  m²
Pri hrúbke vrstvy 20 mm      1 m² = 25 kg suchej omietky         25 kg suchej omietky = 1,0 m²
VLASTNOSŤZISTENÁ HODNOTASKÚŠOBNÝ PREDPIS
Rozliatie čerstvej malty po zamiešaní160 mmSTN EN 1015-3
Čas spracovateľnosti čerstvej malty≥ 180 minútSTN EN 1015-9, metóda B
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty1600 kg//m3 ± 100 kg/m3STN EN 1015-10
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch≥ 3,4 N.mm-2STN EN 1015-11
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch≥ 1,6 N.mm-2STN EN 1015-11
Pridržnosť zatvrdnutej malty k podkladu≥ 0,3 N.mm-2STN EN 1015-12
Kapilárna nasiakavosť (vzlínavosť)≥ 0,3 kg / m2STN EN 1015-18
Hĺbka vniku vody po skúške vzlínavosti< 1 mmSTN EN 1015-18
Hĺbka vniku vody pod tlakom 1 BAR (0,1 MPa)< 1 mmSTN EN 12390-8 *
Súčiniteľ tepelnej vodivosti≤ 0,45 W/m.KSTN EN 1745, tab. A.12
Súčiniteľ priepustosti vodnej pary (µ)< 12STN EN 1015-19
Súčiniteľ mrazuvzdornosti po 10 cykloch> 0,75STN 72 2452
Reakcia na oheňABez skúšania
Uvoľnovanie škodlivín do prostrediaExistencia KBÚKontrola KBÚ
Hmotnostná aktivita 226Ra9,0 ± 1,6 Bq.kg-1Gamaspektrometrické stanovenie
Index hmotnostnej aktivity0,15 ± 0,02Gamaspektrometrické stanovenie

* Poznámka: Pri meraní bola použitá odchýlka od normalizovaného postupu, keď na testované vzorky IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA pôsobil vodný tlak 1 BAR (0,1 MPa) namiesto 5 BAR-ov (0,5 MPa), z dôvodu, že daná norma STN EN 12390-8 (Skúšanie zatvrdnutého betónu, časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou) je určená na testovanie betónu, nie omietky. Aby vzorky omietky boli schopné fyzicky odolať vodnému tlaku, ten bolo potrebné znížiť na realizáciu testu. Vodný tlak 1 BAR (0,1 MPa) je ekvivalent vodného stĺpca s výškou 10 metrov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietka sa nanáša na vertikálne podklady (steny z tehál, pórobetónu a zdrsneného betónu) a na horizontálne podklady (betónové podlahy a betónové strechy).

Podklad musí byť čistý, bez cementového mlieka, bez nečistôt, olejov, mastnoty, prachu alebo iného znečistenia, zbavený voľných častí, starých omietok a náterov.

Podklad musí byť bezprostredne pred nanesením čerstvej omietkovej zmesi dôkladne navlhčený a následne je odporúčané naniesť na vlhký podklad cementový mostík (špric, špricová vrstva). Hrúbka špricovej vrstvy by nemala presiahnuť niekoľko milimetrov. Omietka sa nanáša pred vytvrdnutím špricovej vrstvy.

 

MIEŠANIE

Na premiešanie omietky je vhodné použiť spádovú miešačku alebo ručný elektrický mixér.

Voda sa vždy pridáva ako prvá. Namiešanú omietku je odporúčané spracovať počas doby 3 hodín.

Spádová miešačka: Do miešačky sa naleje predpísané množstvo vody (4,0 – 4,7 litra čistej vody / 25 kg IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA) a za stáleho pomalého miešania sa pridá obsah vreca do vody. Pokračuje sa v miešaní dokiaľ sa omietka dôkladne rozmieša na homogénnu hladkú hmotu. Odporúčaný čas miešania je 10 minút s nastavením nízkych otáčok spádovej miešačky.

Ručný elektrický mixér: Do vhodnej miešacej nádoby sa naleje predpísané množstvo vody (4,0 – 4,7 litra čistej vody / 25 kg IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA) a za stáleho pomalého miešania sa pridá obsah vreca do vody. Pokračuje sa v miešaní dokiaľ sa omietka dôkladne rozmieša na homogénnu hladkú hmotu. Odporúčaný čas miešania je 5 minút s nastavením nízkych otáčok ručného elektrického mixéra (500-600 rpm). Následne sa omietka nechá odstáť po dobu 5 minút a potom sa znova premieša 1 minútu bezprostredne pred nanášaním.

 

SPÔSOB NANÁŠANIA

Omietka sa nanáša manuálne (použitím bežných nástrojov na nanášanie omietky), alebo strojovo (spracováva sa omietacím strojom – pumpou so špeciálnym výtlačným šnekom a domiešavačom, kde je dôležité otestovanie kompatibility a správne nastavenie stroja pred začatím samotného nanášania). Omietka sa nanáša na pripravený podklad v odporúčanej vrstve (10 – 15 mm).

Hoci je omietka vystúžená PP vláknami na elimináciu povrchových prasklín, odporúča sa používať sklotextilnú sieťku na prekrytie miest, kde dochádza k spojeniu 2 rôznych podkladov (napríklad tehla a betón), na prekrytie rohov stien, okien, dverí a podobných problematických miest. Sieťku je možné použiť aj na celú plochu nanášanej omietky. Odporúčaná veľkosť sklotextilnej sieťky je 5 mm x 5 mm a hmotnosť 145 gramov / m².

Sklotextilná sieťka by mala byť čo najbližšie k povrchu omietky. Odporúča sa nanášať cca. 70% celkovej hrúbky omietky (pri 10 mm celkovej hrúbke to bude 7 mm), následne vtlačiť do čerstvej vrstvy omietky sklotextilnú sieťku, zľahka prejsť povrch murárskou lyžicou, alebo hladítkom, aby sa sieťka dostatočne vtlačila do omietky a následne pokračovať v nanášaní druhej vrstvy cca. 30% celkovej hrúbky omietky (pri 10 mm celkovej hrúbke to budú 3 mm).

Omietka sa nanáša maximálne v troch vrstvách v celkovej hrúbke omietky maximálne 30 mm. Celková hrúbka omietky sa určí podľa stupňa zaťaženia muriva vlhkosťou. Pri nanesení jednej vrstvy je hrúbka omietky v rozsahu 10 mm – 15 mm. Plochu každej vrstvy pred nanesením ďalšej vrstvy je potrebné jemne zdrsniť. Jednotlivé vrstvy sa nanášajú v časovom rozmedzí aspoň 24 hodín. V prípade nanášania 2 alebo 3 vrstiev stačí použiť sklotextilnú sieťku na vyššie spomenutých problematických miestach v poslednej nanášanej vrstve spôsobom popísaným vyššie.

Omietka sa zahladzuje rovnakým spôsobom ako bežné cementové omietky s použitím napríklad penového hladítka.

Omietku je odporúčané nanášať pri teplote vzduchu a podkladu +5°C až + 25°C. Neodporúča sa používať omietku pri očakávaných mrazoch, na priamom slnečnom žiarení, alebo silnom vetre či daždi.

 

ČISTENIE

Na čistenie nezatvrdnutého materiálu sa používa čistá voda. Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanickým spôsobom.

 

STAROSLIVOSŤ PO NANÁŠANÍ

Je potrebné zabezpečiť, aby omietka nevyschla príliš rýchlo z dôvodu, že primeraná vlhkosť umožňuje optimálnu hydratáciu cementových materiálov a minimalizuje možnosť výskytu prasklín. Odporúča sa chrániť povrch čerstvo nanesenej omietky pred rýchlym vyschnutím za použitia vhodných ochranných metód minimálne po dobu 24 hodín od nanášania (pri teplote 20°C), predovšetkým za suchého a veterného počasia, alebo ak je vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Ak je omietka aplikovaná vo vnútri, odporúča sa zabezpečiť správne vetranie miestností na dosiahnutie optimálnych podmienok pre vysúšaci proces.

 

DOKONČENIE POVRCHU / NÁTER

Odporúča sa nechať omietku schnúť minimálne 3 týždne pred dokončením povrchu.

Povrch omietky môže byť natretý interiérovým alebo exteriérovým náterom. Odporúča sa používať dekoratívne nátery s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary (difúzne otvorené nátery ako napríklad silikátové, cementové a vápenaté nátery). Odporúčame si preveriť vhodnosť náteru u predajcu / distribútora.

V prípade použitia obkladu / dlažby sa odporúča omietku najprv zdrsniť a následne použiť bežné lepidlo na obklady dlažby na prilepeni. Zároveň sa odporúča použiť špárovaciu hmotu na báze cementu (nepoužívať silikónovú hmotu na špárovanie), aby bola zachovaná schopnosť priepustnosti vodných pár.

 

DÔLEŽITÉ

Pri omietaní extrémne vlhkého muriva môže dôjsť k agregácii vodných kvapiek na povrchu omietky. Je to prirodzené vytlačenie vody z okolia a kvapky zmiznú po vyzretí omietky. Jednotlivé parametre týkajúce sa prípravy a nanášania omietky uvedené v tomto technickom liste sa môžu meniť v závislosti od krajiny, podmienok a prostredia, v ktorých sa omietka používa. Je potrebné prispôsobiť parametre pre konkrétne podmienky a prostredie. Prosím kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa správneho použitia.

 

OBMEDZENIA A UPOZORNENIA
 • Do omietky sa nepridávajú žiadne iné prísady okrem čistej vody
 • Omietka sa nenanáša na priamom slnečnom žiarení a/alebo silnom vetre či daždi
 • Omietka sa nanáša iba na pevný, vopred pripravený podklad
 • Čerstvo nanesenú omietku je potrebné chrániť pred dažďom minimálne po dobu 24 hodín (pri teplote 20°C)
 • Čerstvo nanesenú omietku je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením minimálne po dobu 24 hodín
 • Ak je omietka aplikovaná vo vnútri, je potrebné zabezpečiť správne vetranie miestností pre optimálne vysúšanie steny
 • Namiešanú omietku je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu nad + 5°C
 • Pri očakávaných mrazoch sa neodporúča omietku používať
 • Na rozmiešanie omietky sa používa pitná voda alebo voda zodpovedajúca STN EN 1008:2003
 • Nespotrebované zvyšky omietky sa zmiešajú s vodou a nechajú vytvrdnúť – možno likvidovať ako stavebný odpad
 • Kontaminované obaly likvidovať ako nebezpečný odpad (viď Karta bezpečnostných údajov)

 

PRÁVNE OZNÁMENIA

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie IZONIL produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti IZONIL GROUP s.r.o., prípadne jej distribútorov.

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku.

 

PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia sú uvedené v Karte  bezpečnostných údajov produktu IZONIL HARD SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA.

Predajné miesta špeciálnej omietky IZONIL nájdete tu:

SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA