Prezrite si našu novú brožúru.

izonil-logo

SANAČNÁ
HYDROFÓBNA
OMIETKA

OMIETKA
NOVEJ
GENERÁCIE

JEDINÁ SANAČNÁ
OMIETKA NA SVETE
ODOLNÁ VOČI
VODNÉMU TLAKU
(1 BAR / 0.1 MPA)
PRI POUŽITÍ
Z POZITÍVNEJ AJ
NEGATÍVNEJ STRANY

JEDNODUCHÉ
FUNKČNÉ
NÍZKONÁKLADOVÉ

RIEŠENIE PROBLÉMOV
S VLHKOSŤOU
NADZEMNÝCH
A PODZEMNÝCH
STIEN

SPĹŇA POŽIADAVKY
NORMY EN 998-1
NA RENOVAČNÚ
OMIETKU

APLIKUJE SA
V JEDNOM KROKU

RBL Trade s.r.o.
Štefániková 81
085 01 Bardejov
Slovensko
+421 948 522 134
office@rbl-trade.com
www.rbl-trade.com

IZONIL sanačná hydrofóbna omietka sa nanáša na vertikálne podklady (steny z tehál, pórobetónu a zdrsneného betónu) a na horizontálne podklady (betónové podlahy a betónové strechy).

Podklad musí byť čistý, bez cementového mlieka, bez nečistôt, olejov, mastnoty, prachu alebo iného znečistenia, zbavený voľných častí, starých omietok a náterov.

Podklad musí byť bezprostredne pred nanesením čerstvej omietkovej zmesi dôkladne navlhčený a následne je odporúčané naniesť na vlhký podklad cementový mostík (špric). Omietka sa nanáša pred vytvrdnutím špricovej vrstvy.

Na premiešanie omietky je vhodné použiť spádovú miešačku alebo ručný elektrický mixér. Voda sa vždy pridáva ako prvá. Namiešanú omietku je odporúčané spracovať počas doby 3 hodín.

Do vhodnej miešacej nádoby sa naleje predpísané množstvo vody (6,5 – 7,5 litra čistej vody / 40 kg omietky a za stáleho pomalého miešania sa pridá obsah vreca do vody.

Pokračuje sa v miešaní dokiaľ sa omietka dôkladne rozmieša na homogénnu hladkú hmotu. Odporúčaný čas miešania je 5 minút. Následne sa omietka nechá odstáť po dobu 5 minút a potom sa znova premieša 1 minútu bezprostredne pred nanášaním.

Omietka sa nanáša manuálne alebo strojovo. Omietka sa nanáša na pripravený podklad v odporúčanej vrstve (10 – 15 mm). Omietka sa nanáša maximálne v troch vrstvách v celkovej hrúbke omietky maximálne 30 mm.

Plochu každej vrstvy pred nanesením ďalšej vrstvy je potrebné jemne zdrsniť. Jednotlivé vrstvy sa nanášajú v časovom rozmedzí aspoň 24 hodín. Omietka sa zahladzuje rovnakým spôsobom ako bežné cementové omietky.

Odporúča sa nechať omietku schnúť minimálne 3 týždne pred dokončením povrchu. Povrch omietky môže byť natretý interiérovým alebo exteriérovým náterom. Odporúča sa používať nátery s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary.