Obytné kontajnery

Referencie pre dodané kontajnery

Střechy Morava s.r.o. – Repasovaný kontajner, dlhá strana / šedá farba

Panagro s.r.o. – Repasovaný kontajner, dlhá strana / šedá farba

Hobbytec Prešov – Nový kontajner, dlhá strana / šedá-antracitová farba

AGRO LAJKA s.r.o. – Nový kontajner, dlhá-krátka strana / šedá-antracitová farba

PETREX SLOVAKIA s.r.o. – Repasovaný kontajner, dlhá strana / modrá farba

Útulok Chlpáčik Snina – Repasovaný kontajner, dlhá strana / modrá farba

Mesto Krompachy (zberný dvor) – Nový kontajner, dlhá-krátka strana / šedá-antracitová farba

WTW s.r.o. Prievidza – Nový kancelársky kontajner NK15 dlhá strana / šedá farba

Súkromná chatka Gerlachov, Bardejov – Nový kancelársky kontajner NK dlhá strana / šedá farba

Hi s.r.o. Nitra – Nový kancelársky kontajner AD15 dlhá strana / antracit